Technologii mobilne I biznes mobilny

Wybrane problemy informatyki i sieci komputerowych

Technologii mobilne I biznes mobilny
1.    Wstęp w technologii mobilne I biznes mobilny
1.1.    Architektura komputerów
1.1.1.    Types of Computers
1.1.1.1.    Mainframes
1.1.1.2.    Mid-range computers and servers
1.1.1.3.    Desktops
1.1.1.4.    Notebooks
1.2.    Architektura komputerów mobilnych
1.2.1.    Mobile Personal Computers
1.2.1.1.    Notebooks
1.2.1.2.    UMPC
1.2.1.3.    Pocket PC
1.2.2.    Mobile OS
1.2.2.1.    Palm OS
1.2.2.2.    Symbian
1.2.2.3.    Unix Mobile
1.2.2.4.    Microsoft Mobile OS: Pocket PC 2000, Smartphone 2002, Pocket PC 2002,
Windows Mobile {2003.  2003 Second Edition, 5.0, 6.0}, Windows CE (OS czasu rzeczywistego)
1.3.    MITA — Mobile Internet Technical Architecture (Mobile computing handbook:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0849319714/qid=1145294817/sr=1-72/ref=sr_1_0_72/302-8216606-9299238)
1.3.1.    Mobilny dostęp do Internetu
1.3.2.    Użytkownik typu koczownik
1.3.3.    Użytkownik mobilny
1.3.4.    Użytkownik ruchomy
1.3.5.    WAP , mobilny IP, mobilny VoIP , i  mobilny TVoIP
1.3.6.    VPN  mobilny
1.3.7.    VoWLAN
1.3.8.    Multimedia mobilne: streaming data (video, audio)
1.3.9.    M-commerce (mobilny E-commerce)
1.3.10.    Open Mobile Alliance
1.3.11.    3GPP
1.3.12.    Mobility-related IETF standards
1.3.13.    Wireless IETF standards  (IEEE 802.x)


WAP — Wireless Application Protocol (comparison of WAP and I-mode)
VoIP — Voice over IP
TVoIP — TV over IP
VPN — Virtual Private Net
VoWLAN - Voice over Wireless LAN
IETF — The Internet Engineering Task Force http://www.ietf.org/
___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 14 odwiedzający (61 wejścia) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free