Podstawy architektury PC
Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin

Wybrane problemy
informatyki i sieci komputerowych

Podstawy architektury PC
1.    Podstawy architektury PC
1.1.    Architektura Posta
1.2.    Architektura Turinga
1.3.    Architektura Harwardzka
1.4.    Architektura von Neumann’a
1.5.    Architektura wieloprocesorowa
1.5.1.    Architektura wieloprocesorowa dla obróbki 2D-dannych w czasie rzeczywistym1.6.    Architektura wielokomputerowa


1.7.    Architektura klasterowa
1.8.    Architektura superkomputera osobistego Typhoon 600 firmy Tyan
1.9.    Klasyfikacja systemów komputerowych po M.Flynn’u
1.9.1.    SISD — Single Instruction stream over a Single Data stream
1.9.2.    SIMD — Single Instruction stream over a Multiple Data streams (komputer wektorowy)
1.9.3.    MISD — Multiple Instruction streams over a Single Data stream (komputer konwejerowy ale na praktyce ich niema)
1.9.4.    MIMD — Multiple Instruction streams over a Multiple Data streams
1.10.    Zasady pracy komputerów ogólnego przeznaczenia
1.10.1.    Zasada sterowania programowego
1.10.2.    Zasada sterowania mikro-programowego
1.10.3.    Zasada sterowania multi-programowego
1.10.4.    Zasada multi-procesowania
1.11.    Hierarchia pamięci komputerowej
___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Reklama
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 1 odwiedzający (34 wejścia) on this page!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=