Informatyzacja w Transporcie

Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
Wybrane problemy informatyki i sieci komputerowych


Informatyzacja Transportu

 

INFORMATYZACJA — termin ten można rozumieć jako zastosowanie komputerów oraz wykorzystanie ich możliwości w życiu codziennym, gospodarce, różnego typu instytucjach czy w edukacji. Wiąże się to oczywiście również z zastosowaniem sieci komputerowych, odpowiedniego oprogramowania, systemów operacyjnych, itp. Aby powszechnie pojęta informatyzacja, czy inaczej mówiąc, komputeryzacja mogła zaistnieć, społeczeństwo, które ją będzie stosowało w życiu codziennym, powinno być odpowiednio wyedukowane. Obecnie bez komputerów świat współczesny nie mógłby istnieć. Zbyt wiele naraz różnego typu danych, decyzji i skomplikowanych obliczeń musi być niezawodnie przetworzonych czy dokonywanych w jednej chwili w wielu miejscach, aby pojedynczy ludzie byli w stanie to zrealizować. Komputery to nie tylko PC-ty, to np. zaawansowane układy elektroniczne w samolotach, samochodach, sprzęcie domowego użytku, zegarkach, aparatach telefonicznych czy fotograficznych, sprzęcie audio-video, nie mówiąc już o transporcie kolejowym, morskim czy lotniczym i ich obsłudze. Komputery są wszędzie, czy tego chcemy czy nie.
http://www.bryk.pl/teksty/podstawowa/pozosta%C5%82e/informatyka/13972-informatyzacja_globalna.html

"Nie możesz nauczyć człowieka niczego,
Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie."
Galileusz, 1564-1642


Główny problem Informatyki "Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany. Edsger W. Dijkstra, 19.XI.2000


INFORMATYZACJA — organizacyjny socjalnie-gospodarczy i naukowo-techniczny proces tworzenia warunki optymalizacyjne do spełniania potrzeb informacyjnych oraz realizacji praw obywateli, władzy, urzędów, organizacji na podstawie kształtowania i wykorzystania zasobów informacyjnych.

INFORMATYZACJA — termin ten jest mylnie utożsamiany z komputeryzacją czyli wprowadzaniem komputerów do biur i urzędów, zastępując tym samym ręcznie uzupełniane formularze przez formularze elektroniczne, papierowe archiwa przez bazy danych i wprowadzając pocztę elektroniczną lub komunikator internetowy jako systemu komunikacji. Informatyzacja polega na racjonalnym wykorzystaniu uprzednio wprowadzonych już danych do systemów informatycznych w możliwie największym dopuszczalnym zakresie przez inne systemy informatyczne. W USA 100 lat temu w dziedzinie informacyjnej było tylko 5% pracowników, a teraz już 50%.

Czym jest informatyzacja transportu?

1. Komputerowe modelowania i projektowania systemów informatycznych wspomagających przepływ informacji w transporcie.
2. Nowoczesny technologii informatyczny w zagadnieniach transportu-spedycji-logistyki (TSL).
3. Formułowanie i rozwiązywanie współczesnych i przyszłościowych problemów związanych z projektowaniem i rozwojem nowych technik i technologii informatycznych wdrażanych w przedsiębiorstwach transportowych.
4. Stworzenie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej rozwój przedsiębiorstw gospodarki transportowej.

  Podstawy informatyzacji transportu

  1. Historia telefonii, radia, telewizji, systemów zapisu i odczytania danych oraz techniki obliczeniowej i komputerowej
  2. Architektura PC
  3. Architektura sieci komputerowych
 
4. Organizacja baz danych
 
5. Inżynieria programowania
  6. Wdrażanie i eksploatacja oprogramowania w zakresie CAD systemów sterowania transportu w przedsiębiorstwach transportowych
  7.
Transmisja danych (TCP/IP, ATM, UDP, VoIP, VoWLAN, TVoIP itp.) 
  8. Anteny i propagacja fal radiowych
  9. Radary
10. Satelitarne systemy komunikacyjne

11. Architektura bezprzewodowych sieci komputerowych
12. Technologii mobilne 
13. Mobilny dostęp do Internetu na bazie technologii Wi-Fi, WiMax, WiBro, xMAX
14. Mobilny dostęp do Internetu na bazie technologii
GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS itp.
15. Mobilny dostęp do Internetu na bazie retranslatorów satelitarnych: INMARSAT, IRIDIUM, GLOBALSTAR, THURAYA itp.
16. Global Position System wojskowy i cywilny: NAVSTAR, GLONAS, GALILEO
17. Bezpieczeństwo przesyłania głosu i danych przez mobilne sieci komputerowe i telekomunikacyjne
18. Architektura CryptoPhone GSM/Thuraya
19. Bezprzewodowe sieci typu "Virtual Private Network" (Wireless VPN)
20. Wprowadzenie w pakiety kryptograficzne PGP firmy PGP Inc.
21. Architektura StegoPhone (Steganografia w plikach *.jpeg, SMS w MMS itp.)
22. Konwergencja telefonii, radia, telewizji, systemów zapisu i odczytania danych oraz techniki
komputerowej
23.
Konwergencja TETRA i TCP/IP
24...

Evgeny Ochin
Szczecin, 3 maja 2008

___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 14 odwiedzający (64 wejścia) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free