Historia techniki obliczeniowej
Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin

Wybrane problemy
informatyki i sieci komputerowych

Historia techniki obliczeniowej

1.     Krótka historia techniki obliczeniowej
 
1.1.    Historia starożytna TO (do nauczania się samodzielnego)
1.1.1.    Pierwsze liczydło  – abak (abakus) (Babilon 3000 lat p.n.e. )
1.1.2.    Abak z pestkami na drucie (500 lat p.n.e.)
1.1.3.    Podstawy logiki matematycznej  (Arystoteles 400 lat p.n.e., Arystoteles wdrożył pojęcie zmiennej w logice, zastosował litery do oznaczenia pojęć.)
1.1.4.    Sporządzenie  systematyczne teorii liczb (Euklides, 300 lat p.n.e.)
1.1.5.    Metoda odnalezienia liczb pierwszych (Eratosthenes, 276-195 p.n.e.)
1.1.6.    Wprowadzenie pojęcia algorytmu (Al Chorezmi Muhammed ibn Musa Alchwarizmi, 820)

1.2.    Historia średniowieczna TO (do nauczania się samodzielnego)
1.2.1.    Szkic 13-pozycyjnego narzędzia sumującego z  kołami dziesięcio-zębatymi  (Leonardo da Vinci, XVI w. Narzędzie na bazie tych rysunków technicznych ostało zrealizowane dopiero w XX w; istotność projektu Leonardo da Vinciego została udowodniona.)
1.2.2.    Suwak logarytmiczny (William Oughtred , 1622)
1.2.3.    Pierwszy kalkulator do dodawania liczb (Blaise Pascal, 1623-1663)
1.2.4.    Pierwsze opublikowane omówienie dwójkowego systemu liczbowego należy do hiszpańskiego
kapłana Huana Karamiuela Lobkowica (1670)
1.2.5.    Autorem arytmetyki dwójkowej jest niemiecki matematyk Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Na cześć swojego odkrycia arytmetyki dwójkowej Leibniz wypuścił medal z obrazem pierwszych szesnastu liczb w dwójkowym systemie liczbowym {0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000,1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111}.

1.2.6.    Praca "Explication de l'Arithmetique Binaire" (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1703)
1.2.7.    Karty dziurkowane (perforowane) do sterowania krosnem  (Joseph-Marie Jacquard, 1801. Dzięki temu algorytm wg którego pracowała maszyna, można było łatwo modyfikować i na jednym krośnie produkować wiele różnych typów tkaniny.)
1.2.8.    Pierwsza przemysłowa produkcja arytmometrów (Tom de Kalmar, 1820)
___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 14 odwiedzający (59 wejścia) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free