Literatura

Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
Wybrane problemy informatyki i sieci komputerowych

Literatura


Historia techniki obliczeniowej

1.    Goldstine, H. The Computer from Pascal to von Neumann Princeton University Press (1972).
2.    Metropolis, N., Howlett, J., Rota, G.C. (eds) A History of Computing in the Twentieth Century New York: Academic Press (1980).
3.    Randell, B. (Editor): The Origins of Digital Computers. Springer Verlag, Heidelberg, New York, 1973.
4.    Rojas, Raul: How to make Zuse Z3 a Universal Computer. IEEE Annals of Computing, Vol. 20, No. 3, July/Sept. 1998.
5.    Zuse, Konrad: Verfahren zur selbsttätigen Durchführung von Rechnungen mit Hilfe von Rechenmaschinen. Patentanmeldung Z 23 139 / GMD Nr. 005/021 / Jahr 1936.
6.    Zuse, Konrad: Rechenmaschine. Bericht von Konrad Zuse als Gefreiter, 1939.
7.    Zuse, Horst: Konrad Zuse Multi–Media Show. 330 pages hypertextsystem with 500 pictures and 30 videos about Konrad Zuse, 1998.
8.    Dantzig, Tobias. Number: The Language of Science, 4th edition, New York, NY: The Free Press, 1954.
9.    Menninger, Karl. Number Words and Number Symbols: A Cultural History of Numbers. New York, NY: Dover Publications, 1992.
10.    Glaser, Anton. History of Binary and Other Nondecimal Numeration. Los Angeles, CA: Tomash Publishers, 1981.
11.    David A. Vise and Mark  Malseed. The Google Story. Delacorte Press, 2005

Architektura komputerów i sieci

12.    Andrzej Kasprzak. Projektowanie struktur rozległych sieci komputerowych. Oficyna Wydawnicza politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
13.    Thomas G. Robertazzi. Planning telecommunication network. IEEE Press, 1999
14.    Networking Essentials. Microsoft Corporation. 1995
15.    K.S. Wesołowski. Systemy radiokomunikacji ruchomej. WKŁ, Warszawa 1999, ISBN 83-206-1309-4
16.    A. S. Tanenbaum „Sieci komputerowe” (wyd. 4), Helion, Gliwice 2004
17.    K. Steiglitz „Wstęp do systemów dyskretnych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977
18.    Douglas E,Comer. Sieci komputerowe i intersieci,WNT, Warszawa, 2003
19.    Red. Vito Amato. Akademia sieci Cisco. Pirwszy rok nauki. Micom, 2001
20.    Red. Vito Amato. Akademia sieci Cisco. Drudi rok nauki. Micom, 2001
21.    Ronald W. McCarty. Cisko WAN. Od podstaw. Micom, 2001
22.    Allan Leinwand, Bruce Pinsku. Konfiguracja routerów Cisko. Podstawy. Micom, 2002
23.    Laura Chappe. Konfiguracja routerów Cisko. Zaawansowanie możliwości. Micom, 2000
24.    Merike Kaeo. Tworzenie bezpiecznycch sieci. Micom, 2000
25.    Paul L. Della Maggiora i dr. Zarzędzenie wydajnością i błędami w sieciach Cisko. Micom, 2001
26.     Matthew Strebe, Charles Perkins. Firewalls – ściany ogniowe. Micom, 2000
27.    Witold Sikorski. Słownik terminów i komunikatów komputerowych. Micom, 1999

Galileo

28.    Polski Punkt Informacyjny Galileo, http://galileo.kosmos.gov.pl/
29.    Galileo na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej, http://www.esa.int/esaNA/
30.    Galileo na stronie Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm
31.    Academie de Marine, Bureau des Longitudes, Academie Nationale de l’Air et de l’Espace „System nawigacyjny Galileo”

Bezpieczeństwo przesyłania głosu i danych

32.    M. Stawowski: „Projektowanie i praktyczne implementacje sieci VPN”, Warszawa: ArsKom 2004 s.207
33.    C. Scott, P. Wolfe, M.Erwin: “Virtual Private Network, Second Edition”, Wydawnictwo O’Reilly 1999 s.255
34.    “CISCO Secure VPN Client Solution Guide”, Cisco Systems Inc., 1999 s.125
35.    “Managed VPN Services: Marketing Opportunity and Paths for Implementation”, VPNet Technologies Inc., 1999 s.36
36.    RFC: 2341, 2401, 2402, 2406, 2637, 2661, 4251

Podłączenie komputera do Internetu

37.    Krzysztof Cabaj, Wojciech Mazurczyk, Krzysztof Szczypiorski, - „Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci WiMAX”, ENIGMA 2007 - XI Krajowa Konferencja, Kryptografii i Ochrony Informacji, Warszawa, 23 - 25 maja 2007,
38.    K. Cabaj, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski, „Zarządzanie kluczami w sieciach WiMAX”, Materiały: XI Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii, Enigma'2007, 23-25 maja 2007, Warszawa
39.    IEEE. Standard 802.11
40.    IEEE. Standard 802.16-2004. “Part 16: Air interface for fixed broadband wireless access systems”
41.    Tomasz Boczyński, Tomasz Janoś, Stefan Kaczmarek, „Vadecum Teleinformatyka II” , 2002, IDG Poland SA
42.    http://www.fkn.pl/4,0,1357733,1,1,artykul.html
43.    http://www.voip.gsm.pl/wimax-info.html
44.    http://www.mediapl.com/faq.php?cat_id=23
45.    http://www.sattel.pl/index2.php?option=com_contentwdo_pdf=1wid=36
46.    http://www.wimax.biz.pl
47.    Chatschik B., Miller B. Bluetooth, Helion, Gliwice 2004
48.    Engst A., Fleishman G. Sieci bezprzewodowe, Helion, Gliwice 2005
49.    Flickenger  R. 100 sposobów na sieci bezprzewodowe, Helion, Gliwice 2007
50.    Kurose J., Ross K. Sieci komputerowe, Helion, Gliwice 2006
51.    Mueller S. Rozbudowa i naprawa sieci, Helion, Gliwice 2004
52.    Zieliński B. Bezprzewodowe sieci komputerowe, Helion, Gliwice 2000

Wstęp do technologii mobilnej i biznesu mobilnego

53.    Mobile computing handbook
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0849319714/qid=1145294817/sr=1-72/ref=sr_1_0_72/302-8216606-9299238
54.    http://www.kluweronline.com/issn/1383-469X
55.    http://www.kluweronline.com/issn/1022-0038
56.    Mobile data management:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0792380533/ref=sr_aps_eb_/249-5647247-2691554

CAD of Wireless NETs

[1] Tanenbaum Andrew S., Sieci komputerowe, wydanie 4, wydawnictwo HELION, Gliwice 2004
[2] Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu, z Internetem w tle, wydanie 3, wydawnictwo HELION, Gliwice 2006
[3] Ohrtman F., Roeder K., „Wi-Fi Handbook-Building 802.11b Wireless Networks”, wydawnictwo McGraw-Hill 2003
[4] Matthew S. Gast, 802.11 Wireless Networks, The Definitive Guide, O’Reilly Publisher 2002
[5] Zieliński B., Bezprzewodowe sieci komputerowe, wydawnictwo HELION, Gliwice 2000
[6] Zalecenie Rec. ITU – R P. P.1238 – 4. Propagation data and prediction methods for the planning of indor radiocommunication systems and radio local area networka In the frequency range 900 MHz to 100 GHz.
[7] Orłowski A., Rozwój sieci telekomunikacyjnych i sieci następnej generacji – aspekty strukturalne, funkcjonalne, techniczne i normalizacyjne. Część II: Wytyczne projektowania bezprzewodowych sieci lokalnych, wersja elektroniczna, Warszawa 2005
[8] Rappaport Theodore S., Wireless Communications Principles and Practice, IEEE Press/Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey 1996
[9] Stein John C., Indoor Radio WLAN Performance Part II: Range Performance in a Dense Office Environment, Intersil Corporation, 2401 Palm Bay, Florida 32905
[10] Anderson Harry R., Fixed Broadband Wireless: System Design, John Wiley & Sons 2003
[11] Parsons J.D., Mobile Radio Propagation Channel. 2nd Edition. Chichester, John Wiley & Sons, 2000
[12] Adam Engst, Glenn Fleishman, Sieci bezprzewodowe, Praktyczny przewodnik, wydanie drugie, Wydawnictwo HELION
[13] IEEE 802.11, 1999 Edition (ISO/IEC 8802 – 11: 1999) IEEE Standards for Information Technology. Telecommunications and Information Exchange between Systems. Local and Metropolitan Area Network. Specific Requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications
[14] IEEE 802.11b – 1999 Supplement to 802.11 – 1999, Wireless LAN MAC and PHY specifications: Higher speed Physical Layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band
[15] 802.11b – 1999/ Corl – 2001, IEEE Standards for Information Technology. Telecommunications and Information Exchange between Systems. Local and Metropolitan Area Network. Specific Requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Amendment 2: Higher – Speed Physical Layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band. Corrigendum 1
[16] IEEE 802.11a – 1999 (8802 – 11: 1999/ Amd 1: 2000(E)), IEEE Standards for Information Technology. Telecommunications and Information Exchange between Systems. Local and Metropolitan Area Network. Specific Requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Amendment 1: Higher – Speed Physical Layer in the 5 GHz band.
[17] IEEE 802.11g – 2003, IEEE Standards for Information Technology. Telecommunications and Information Exchange between Systems. Local and Metropolitan Area Network. Specific Requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Amendment 4: Further Higher – Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz band.
[18] Roshan P., Leary J., Bezprzewodowe sieci LAN 802.11. Podstawy, wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004
[19] Nowicki K., Woźniak J., Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
[20] Gast Matthew S., 802.11. Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny, wydawnictwo HELION, Gliwice 2003
[21] Haslett Ch., Essentials of Radio Wale Propagation, Cambridge University Press 2008
[22] Luntovskyy A., Gütter D., Schill A., MODELS AND METHODS FOR WLAN / WIMAX- NETWORK DESIGN
[23] J.B. Keller, Geometric Theory of Diffraction, Journal of the Optical Society of America, vol. 52, pp. 116–130, 1962.
[24] R.G. Kouyoumjian and P.H. Pathak, A uniform theory of geometric diffraction for an edge in a perfectly conducting surface, Proceedings of the IEEE, vol. 62, pp. 1448–1461, Nov. 1974.
[25] R.J. Luebbers, Finite conductivity uniform GTD versus knife-edge diffraction on predicting propagation path loss, IEEE Transactions Antennas and Propagation, vol. AP-32, no. 1, pp. 70–76, January 1984.
___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 14 odwiedzający (50 wejścia) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free