Historia współczesna techniki obliczeniowej
Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin

Wybrane problemy
informatyki i sieci komputerowych

Historia współczesna techniki obliczeniowej


1. Historia współczesna techniki obliczeniowej
(do nauczania się samodzielnego z przeprowadzaniem 1-2 seminariów)


1.1. Pierwszy w Świecie mechaniczny komputer uniwersalny, który wykonywał instrukcje wyczytując karty dziurkowane (Charles Babbage, 1792-1871)


1.1.1. Pierwszy w Świecie program do mechanicznego UC

1.1.2. Ada Byron, Countess of Lovelace i język oprogramowania ADA

1.1.3. Pierwszy rzeczywisty komputer mechaniczny opracowany na podstawie prac
Ch. Babbage’a (George & Edvard Scheutz, 1855)


1.2. Książka "The Mathematical Analysis of Logic" (George Boole, 1847)


1.3. Antonio Santi Giuseppe Meucci skonstruował pewną formę aparatu do komunikacji
głosowej, prototyp telefonu (1857) ale Alexander Graham Bell opatentował
telefon (1876)

Antonio Santi Giuseppe Meucci (1808-1889)


1.4. Założenie firmy Tabulating Machine Company, która później była przeminiowana
na IBM (Herman Hollerith, 1896)

1.5. Pierwsza elektroniczna lampa oscyloskopowa (CRT) (Włodzimierz Zworykin, 1928)

1.6. Do definicji algorytmu zaproponowana została abstrakcyjna maszyna Post’a
(maszyna E. Post’a, 1936)

1.7. Do definicji algorytmu zaproponowana została abstrakcyjna maszyna Turing’a
(maszyna A. Turing’a, 1936)

1.8. Pierwszy kalkulator dwójkowy (George Stibitz, 1936)

1.9. Pierwszy w Świecie elektro-mechaniczny UC (Konrad Zuse)


1.9.1. Z1 (1938, odnowiona wersja Z1 znajduje się w muzeum Verker und Technik w Berlinie.)

1.9.2. Z2 (1940)

1.9.3. Z3 — 3-4 dodawania/s (1941)

1.9.4. Z4 (1945, W ostatnie dni wojny model Z4 został przewieziony z Berlina w Goettingen, a później w Algi. W roku 1949 był przeprowadzony w Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich, Szwajcaria). Architektura Z4 podobna jest do architektury współczesnych komputerów: pamięć i procesor były urządzeniami niezależnymi, procesor potrafił obrabiać liczby zmiennoprzecinkowe, wykonywać cztery operacje arytmetyczne i obliczać pierwiastek kwadratowy. Program zapisywał się na taśmie dziurkowanej.)

1.10. Pierwszy (nie zrobiony do końca) w Świecie komputer elektroniczny (Iowa State University, John Atanasoff i
doktorant Clifford Berry, 1942)

1.11. Pierwsza wersja komputera Mark I (Howard Aiken i Grace Hopper, 1944, Komputer ten zawierał 72 23-pozycyjnych rejestrów cyfrowych i 60 rejestrów do stałych. Dane były sczytywane z taśmy, operacje dodawania i odejmowania wykonywały się do 6 s. Rear Admiral (pol. Kontradmirał) Grace Murray Hopper (December 9, 1906 – January 1, 1992) was an American computer scientist and United States Navy officer. A pioneer in the field, she was one of the first programmers of the Harvard Mark I calculator, and she developed the first compiler for a computer programming language. In the 1970s, she pioneered the implementation of standards for testing computer systems and components, most significantly for early programming languages such as FORTRAN and COBOL. )

1.12. Pierwszy w Świecie algorytmiczny język programowania Plankalkuel (od plan calculus, Konrad Zuse, 1945-46).

1.13. John von Neumann zdefiniował do komputera elektronicznego EDVAC koncepcję programu zapisywanego.

1.14. Pierwszy w Świecie komputer elektroniczny ENIAC-1 (John Presper Eckert i John W. Mauchly, Elektrotechniczna Szkoła Moore’a (Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania), 1946, ENIAC — Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC ważył 30 t. Zawierał 18 000 lamp radiowych, miał wymiar 8 x100 stopi prędkość 5000 dodawań oraz 360 mnożeń na sekundę. Komputer używał dwójkowo-pięcio-podstawowy system liczbowy reprezentacji, w którym każda liczba dziesiętnego systemu była zamieniona na dwie cyfry: jedna – z wartościami 0, 1, 2, 3 lub 4, druga – z wartością 0 lub 5.)

1.15. Pierwszy w Świecie tranzystor (Bell Telephone Laboratories, William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain, 1948)

1.16. Pierwszy w Związku Radzieckim i Europie komputer MEMO (МЭСМ) (Kijów, Teofania, S. Lebiediew, 1951, MEMO — mała elektroniczna maszyna obliczeniowa — zawierała około 6000 lamp elektronowych, prędkość większa, niż 100 operacji/s.)

1.17. IBM 701 EDPM – pierwsza seria produkcyjna komputera z zapisywaniem programem (1952, Zostało zrobione 19 maszyn, wynajem jednej godziny pracy maszyny kosztował $15 000 miesięcznie!)

1.18. Najbardziej prędki komputer w Europie (8000 operacji na sekundę) DEOM – duża elektroniczno-obliczeniowa
maszyna (BESM) (S. Lebiediew, 1953).

1.19. FORTRAN (IBM, John W. Backus, 1954)

1.20. HDD (IBM, 1954)

1.21. Został urodzony Steve Jobs (24 .02.1955), urodził się Bill Gates (28 .10.1955)

1.22. Pierwszy komputer TX-O (Transistorized Experimental computer), w którym zostały używane tranzystory (MIT, 1956)

1.23. Za stworzenie tranzystora William Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain otrzymali nagrodę Nobla (1956)

1.24. Pierwsza w Świecie satelita (Związek Radziecki , 4.10.1957)

1.25. Założenie ARPA (Agencja badań projektów perspektywicznych Departament Obrony USA, 1957)

1.26. Algol-58 (1958)

1.27. Perceptron Mark I — pierwszy komputer z wykorzystaniem lampy elektronopromieniowej (Frank Rosenblatt, 1958).

1.28. Pierwszy komputer (całkowicie na tranzystorach) CDC 1604 (Seymour Cray, 1958)

1.29. Atlas — pierwszy komputer z pamięcią wirtualną (University of Manchester, 1958)

1.30. Komputery М–40 и М–50 do obrony przeciwpociskowej (S. Lebiediew, W. Burcew, 1958)

1.31. Produkcja ostatniego komputera IBM 709 na lampach elektronicznych (około 20 000 lamp). Następująca modyfikacja
tego komputera IBM 7090 była zrobiona z 20 000 tranzystorów, których koszt wynosił $80 każdy (1959).

1.32. Pierwszy minikomputer PDP-1 (1961)

1.33. Pierwszy integralny tranzystor (Fairchild Semiconductor, 1961)

1.34. Pierwszy układ scalony monolityczny, zawierający cztery tranzystory (Fairchild, 1961)

1.35. Patent na mysz (Douglas Engelbart, 1963)

1.36. Basic (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, 1964)

1.37. Pierwsza LAN (Lawrence Livermore Labs, 1964)

1.38. Prawo o podwojeniu złożoności układów cyfrowych co 18 miesiące (Gordon Moore, 1964)

1.39. IBM System/360 (1964)

1.40. Pierwszy rzeczywisty minikomputer — DEC PDP-8, którego koszt wynosił $18000 (Digital Equipment Corporation, 1965, PDP-8 wykorzystany został do sterowania procesami produkcji, w eksperymentach i telefonii.)

1.41. W Moskwie założony został Centrum Naukowo-badawczy techniki elektroniczno–obliczeniowej (1967)

1.42. W Moskwie założony Instytut naukowo-badawczy systemów obliczeniowych (Dyrektor — M. Karcew, 1967)

1.43. W Stanach Zjednoczonych założona została korporacja INTEL (nazwa od INTegrated ELectronics, 1968, Założycieli INTEL — Robert Noyce i Gordon Moore zostawili Fairchild Semiconductors)

1.44. Podpisana została umowa międzynarodowa o współpracy Krajów Socjalistycznych w dziedzinie techniki obliczeniowej i stworzona została Rada Konstruktorów Głównych ES EWM (1969)

1.45. UNIX (, Bell Laboratories, Кен Томпсон, 1969)

1.46. W Stanach Zjednoczonych założona została korporacja AMD (Advanced Micro Devices Incorporated, 1969, Założycieli AMD — Jerry Sanders oraz siedem innych zawodowców zostawili Fairchild Semiconductors)

1.47. Intel zrobił układy cyfrowe pamięci głównej 1 KB (1969)

1.48. Systemy Autowon i Autodyne — przeciwobraz Internetu (1966-1969)

1.49. Pod egidą ARPA zacięło się opracowanie i wdrażanie globalnej wojskowej sieci komputerowej ARPAnet, łączącej laboratoria badawcze na terenie Stanów Zjednoczonych (1969)

1.50. DEC PDP-11/20 (1970)

1.51. IBM System 370 (1970)

1.52. Superkomputer ILLIAC IV (64 procesory, 20 MFLOPS, 1970)

1.53. ЕС-1020 ( 20,000 OPS, RAM 64 KB, HDD 7,5 МB, 1971)

1.54. Pierwszy FDD (IBM, 1971)

1.55. Pascal (Nicolaus Wirt, 1971)

1.56. W sieci ARPANet istnieje już 15 węzłów (1971)

1.57. Język zorientowany maszynowo PL/M-80 (Programming Language for Microcomputers, firma Microcomputers Applications Associates, 1972, Opracowanie С/С++ wyparło język PL/M-80)

W listopadzie roku 1971 zacięła się epoka układów cyfrowych

1.58. Pierwszy układ cyfrowy Intel 4004 — 2300 tranzystorów, 108 kHz, 60,000 OPS, RAM 640 B, cena $200 (1971)

1.59. Początek pracy nad językiem Ada (1973, Język Ada był stworzony na zamówienie Departamentu Obrony USA (Pentagon) paryską filią kompanii "Honeywell Bull", USA) jako jedyny język do wbudowanych i pokładowych systemów (1973-1983). Nazwany został na cześć lady Augusty Ady Lovelace (matematyk i pisarz), córki poety lorda George’a Gordona Byrona, pierwszej programistki, która w roku 1830 razem z Charlzem Babbagem napisała kilka programów dla obliczeń matematycznych do jego maszyny analitycznej.)

1.60. W Moskwie urodził się Sergey Brin (21 sierpnia 1973)

1.61. Opracowana została koncepcja RISC-procesora (IBM Research, John Cocke, 1974)

1.62. System operacyjny CP/M (Gary Kildall, 1974, 16-pozycyjna wersja CP/M była przyjęta Microsoft za podstawę przy opracowaniu MS-DOS.)

1.63. Język SQL (1974)

1.64. Pierwszy PC 5100 (IBM, 1975)

1.65. Założona korporacja Apple Computer (1975)

1.66. Superkomputer Cray-1 (CDC, Seymour Cray, 100 MFLOPS, 1975)

1.67. Superkomputer "Elbrus-1" (W. burcew, B. Babaian, 1977)

1.68. Apple II (Apple Computer Corporation, RAM 4-48 KB, 8 slots, TV-tuner, color monitor, sound, cena $1298, 1977)
Alan Key: Personal Dynamic Media (IEEE Computer, 1977, v. 3, № 10, p. 31)


Alan Key


1.69. IBM zrobiłą pierwszy PC IBM 5150 Personal Computer lub IBM PC (procesor Intel 8088 4,77 MHz, CGA-monitor, RAM 40640 KB, 2x5,25" FDD 160 KB, $3000-6000, 1981 ). Według umowy z IBM do IBM PC młoda kompania Microsoft zrobiła pierwszą wersję systemy operacyjnego PC-DOS 1.0 (MS DOS).

1.70. Inmarsat zbudował i udostępnił pierwszy telefon satelitarny (1982)

1.71. C++ (Bell Laboratories, Bjarne Stroustrup i Murray Hill, New Jersey, 1983)

1.72. Pierwszy komputer z interfejsem graficznym użytkownika Lisa (Apple, 1983)

1.73. Łączna liczba komputerów w stanach Zjednoczonych przekroczyła 1 000 000 (1983)

1.74. National Science Foundation of USA (NSF) stworzył siec globalną NSFnet, która połączyła superkomputer w Uniwersytetach i Centrach Badawczych. Miedzy NSF i sieciami wojskowymi opracowanie zostały mosty i zaczęło się wykorzystywanie steku protokołów TCP/IP (1984).

1.75. Pojawiła się niekomercyjna sieć komputerowa FIDO (Tom Jennings i John Madill, 1984). W roku 1995 w Świecie było około 20 000 węzłów tej sieci, łączącej 3 mln osób.

1.76. Podwójny sukces ekonomiczny w kompanii Hewlett-Packard: zaproponowana została technologia druku strumieniowego, która zrealizowana w drukarce HP ThinkJet, a także drukarki laserowej HP LaserJet, która stała się standardem druku laserowego (1984).

1.77. Liczba komputerów w USA przekroczyła 30 000 000 (1986)

1.78. Philips zaproponował Compact Disk Interactive - CDI lub CD-I, który przeznaczony jest do zapisywania
na jednej płycie danych zintegrowanych (np., wideo, audi oraz obrazów, 1988).

1.79. Superkomputer Cray Y-MP (Cray Research, $20 mln, 1988)

1.80. Superkomputer "Elbrus 3.1". Przepustowość w wariancie jednoprocesorowym — 400 MFLOPS (1990)

1.81. Korporacja Microsoft zrobiła MS Windows 3.0 (1990)

1.82. Liczba procesorów w jednym komputerze dostarczyła do maksimum w roku 1990 w komputerze
Connection Machine — do 64000 bazowych procesorów (1990).

1.83. Linux (student fakultetu techniki obliczeniowej Uniwersytetu Helsinki (Helsingin yliopisto) Linus Torvald, 1991)

1.84. Cray Y-MP (Cray Research , 3 GFLOPS, 1991)

1.85. Początek wzrostu popularności Interneta i World Wide Web w związku z pojawieniem się web-przeglądarki
Mosaic (Narodowy centrum aplikacji do superkomputerów University of Illinois, Eric Bean i Marc Andreessen, 1992)

1.86. Układ cyfrowy Intel Pentium (3,1 mln tranzystorów, 60 MHz, technologia 800nm, 22.03.1993).
Późnej 66, 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200, 233, 266 и 300 MHz, jeszcze późnej MMX itd.

1.87. Web-przeglądarka Netscape Navigator (Netscape Communication, najpierw
zapisywał tekst, a później obrazy, 1994)

1.88. Microsoft zrobiła Windows 95 i Internet Explorer, zacięła się wojna przeglądarek (1995).

1.89. SUN Microsystems opracował język Java (1995)

1.90. Intel Pentium Pro (5,5 mln tranzystorów, 1995)

1.91. Microsoft sprzedał 30 mln kopii Windows 95 (1996)

1.92. SUN Microsysnems kupiła CRAY Research i zacięła produkcje stacji roboczych UltraSPARC (1996)

1.93. Sergey Brin i Larry Page opublikowali artykuł «The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search
Engine», w którym opisali główne idei nowej metody poszukiwania informacji w Internecie (1996)

1.94. Pentium MMX (czestotliwośś 200 MHz, Cash I 32 KB, 64-Bus, 4,5 mln tranzystorów, $550, 1997)

1.95. Mecz Gary Kasparowa z superkomputerem IBM Deep Blue. Wynik 3,5 : 2,5, wygrał Deep Blue (1997).

1.96. Google.com został zarejestrowany 14 września 1997

1.97. Korporacja Compaq kupiła korporację DEC (1998)

1.98. Sun Microsystems powiadomiła o produkcji pierwszego 64-pozycyjnego UltraSPARC IIe (400 i 500 MHz,
Cash I 256 Kb, 8-13 W, obszar zastosowania — wbudowane aplikacji w telekomunikacji, Internet-provider itd., 2000)

1.99. Sergey Brin i Larry Page zostali wpisane magazynem Forbes na listę miliarderów (2004)


1.100. Sergey Brin ożenił się z Anną Wojcicki (2007, Anne Wojcicki skończyła University of Illinois w roku1996 w kierunku biologia. Ona założyła 23andMe.)

1.101. Wg oceny Forbes na liście «400 najbogatszych amerykańców» (20.09.2007)

    Sergey Brin — №5, $18,5 mld, 34 lata
    Larry Page — №5, $18,5 mld, 34 lata
    Eric Schmidt — №48, $ 6.5 mld, 52 lata

 
 
___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 14 odwiedzający (54 wejścia) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free