Dorobek naukowy

Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
Dorobek naukowy

Ilościowy dorobek naukowy — 150 pozycji
• Monografii — 2
• Podręczniki, skrypty — 2
• Czasopisma — 66
• Materiały konferencji — 38
• Patenty — 28
• Wdrożone rozwiązania techniczne — 11


Monografii

1.    Majorow S., Ochin E, Romanow Ju. „Optyczny komputery analogowy”, Leningrad, „Energoatomizdat”, 1983 r.
 
2.    Ochin E. „ Układy obliczeniowe przetwarzania obrazów”, Leningrad, „Energoatomizdat”, 1989 r.

Podręczniki

1. Evgeny Ochin „Systemy liczbowe”, Lulu Publishing, Raleigh, North Carolina, USA, 2010.

Patenty (razem 28 patentów)

1.    Ochin E. Urządzenie elektrooptyczne dla optycznej.// Świadectwo autorskie 736790, B.I., 1980, N20.

2.    Kuczerienko K., Matwieew Ju., Ochin  E. Urządzenie przetwarzania równoległego informacji wizyjnej.// Świadectwo autorskie 1262527, B.I.,1986, N37

3.    Dienisow W, Matwieew Ju., Ochin  E. Sumator optyczny.// Świadectwo autorskie  1318976, B.I., 1987, N23.

4.    Donczienko S., Kuczerienko K., Ochin E. Urządzenie klasyfikacji elementów obrazów.// Świadectwo autorskie 1425722, B.I., 1988, N35

5.    Donczienko S., Kuczerienko K., Ochin E., Tropczienko A. Urządzenie przetwarzania równoległego informacji wizyjnej.// Świadectwo autorskie 1425722, B.I., 1988, N35

6.    Dienisow W, Matwieew Ju., Ochin  E. Urządzenie do przetwarzania logicznego obrazów.// Świadectwo autorskie 1515182,  B.I.,1989, N38

7.    Ochin E i dr. Urządzenie liczącorozwiązujące dla filtracji rangowej.// Świadectwo autorskie  1656554, B.I., 1991, N22


Przykładowe charakterystyczne publikacje (razem 150 publikacji)

1.   Donczienko S., Matwejew Ju., Ochin E.: „Zasady organizacji procesów równoległych zwijania cyfrowego obrazów”, Zarubieżnaja radioelektronika, № 7, 1987 r.

2.   Kuczerienko K., Ochin E.: „Miedianowe filtry dwuwymiarowe do przetwarzania obrazów”, Zarubieżnaja radioelektronika, № 6, 1986 r.

3.   Dienisow W, Matwejew Ju., Ochin E.: „Histogramy drugiego rzędu dwójkowych obrazów”, Radiotechnika i elektronika, №1, 1991 r.

Najnowsze publikacje z lat 2005-2012,
zgodnie z wymaganiami  bazy danych "Ludzie nauki" Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI):
http://nauka-polska.pl/shtml/raporty/raporty_ludzie.shtml

Nr identyfikacyjny OPI 105898

1.    2005, Architektura procesorów filtracji medianowych w systemach sterowania o dużej szybkości działania i o wysokiej niezawodności, Materiały konferencyjne Konferencji Międzynarodowej „Elektrodynamika techniczna, wrzesień, Kijów”, Ukraina 2005, ss. 69–70, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

2.    2005, Architektura procesorów filtracji typu mediana w systemach steganograficznych na podstawie danych medialnych, Rocznik Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej Nr 9, Szczecin, Polska 2005, ss. 123–136, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

3.    2005, Design and Building of Virtual Laboratory, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Elektronika siłowa i wydajność energetyczna-2005”,  5-8 październik, Ukraina, 2005, ss. 48-50, Łukasz Lemieszewski, Evgeny Ochin.

4.    2005, Design and building of virtual laboratory. Optymalizacja transmisji danych w wirtualnych laboratoriach. V Międzynarodowa Konferencja. Multimedia w Biznesie i Edukacji Częstochowa ‘2005, 5-8 październik, Polska, 2005, ss. 30-31, Evgeny Ochin, Łukasz Lemieszewski.

5.    2005, Design and building of virtual laboratory. POWER ELECTRONICS AND ENERGY EFFICIENCY. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Ukraina, 2005, ss. 29-32, Evgeny Ochin, Łukasz Lemieszewski.

6.    2005, Metody synchroniczno-asynchronicznych komunikacji rozproszonych WWW aplikacji w systemach zdalnego nauczania, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Elektronika siłowa i wydajność energetyczna-2005”, 5-8 październik, Ukraina, 2005, ss. 55-57, Łukasz Lemieszewski, Evgeny Ochin.

7.    2005, Metody synchroniczno–asynchronicznych komunikacji rozproszonych stron WWW w systemach zdalnego nauczania. POWER ELECTRONICS AND ENERGY EFFICIENCY. CZ.2, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Ukraina, 2005, ss. 10-13, Evgeny Ochin, Łukasz Lemieszewski.

8.    2005, Optymalizacja transmisji danych w wirtualnych laboratoriach, MULTIMEDIA W BIZNESU I EDUKACJI, Częstochowa, Polska, 2005, Łukasz Lemieszewski, Evgeny Ochin,

9.    2005, Podstawy komputerowego wspomagania projektowania sieci komputerowych, VI Konferencia Międzynarodowa „Analiza, prognozowanie i sterowanie w systemach skomplikowanych”, 28-29 październik, Sankt–Petersburg, Rosia, 2005, ss. 35-37, Remigiusz Olejnik, Evgeny Ochin.

10.    2005, Przegląd metod i algorytmów steganografii komputerowej, Rocznik Informatyki Stosowanej Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Nr 9, Szczecin, Polska 2005, ss. 115–122, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

11.    2005, Wbudowanie Cyfrowych Znaków Wodnych (CZW) w dane medialne na podstawie filtracji typu mediana, Materiały VI Konferencji Międzynarodowej „Analiza, prognozowanie i sterowanie w systemach skomplikowanych”, Sankt–Petersburg, Rosja 2005, ss. 223–236, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

12.    2005, Zasady organizacji komputerowego wspomagania sieci komputerowych. Konferencja KDS — Knowledge, Decision, Solution “Analiza prognozowania sterowania w systemach skomplikowanych”, 2-4 październik, Sankt–Petersburg, Rosia, 2005, ss. 23-25, Remigiusz Olejnik, Evgeny Ochin.

13.    2006, Algorytmy n-warstw metody projektowania środowiska komunikacji wirtualnego laboratorium, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie Informatyczne w Służbie Osób Niepełnosprawnych”, 15-18 październik, Gorzów Wlkp, Polska, 2008, ss. 23-25, Evgeny Ochin, Łukasz Lemieszewski.

14.    2006, Real-time virtual laboratory design for coherent optoelectronical processors for 2D, 3D objects' recognition. PROCEEDINGS OF SPIE - VOLUME 6347, PHOTONICS APPLICATIONS IN ASTRONOMY, COMMUNICATIONS, INDUSTRY, AND HIGH-ENERGY PHYSICS EXPERIMENTS ‘2006 R., vol. 6347, Polska, ss. 45-47, 2006, Evgeny Ochin, Łukasz Lemieszewski.

15.    2007, Algorytm steganografii na bazie częściowego zniekształcenia najmniej znaczących bitów kontenera z wykorzystaniem pary kontenerów, Rocznik Metody informatyki stosowanej, No2/2007 (Tom 12), Szczecin, Polska 2007, ss. 35-44, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

16.    2008, The 2D-steganography method in the spatial-frequency area, 14–th International Conference on Advanced Computer Systems, 15–17 październik, Międzyzdroje, Polska 2008, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

17.    2008, Wbudowanie wiadomości w dane medialne na podstawie analizy dwóch najmniej znaczących bitów kontenera, Metody informatyki stosowanej, No 1/2008 (Tom 13), Szczecin, Polska 2008, ss. 39–46, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin.

18.    2008, The 2D–steganography method in the spatial-frequency area, 14–th International Conference on Advanced Computer Systems, 15–17 październik, Międzyzdroje, Polska, 2008, Dobryakova L., Ochin E., 378–381.

19.     2008, The 2D–steganography method in the spatial-frequency area, Metody informatyki stosowanej No 3/2008, ss. 77–84, 2008, Dobryakova L., Ochin E.

20.     2009, Metoda steganograficzna na bazie wprowadzenia dodatkowego bitu danych medialnych. Metody Informatyki Stosowanej, No 2/2009 (19), ss 17–22 Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin

21.     2010, Wbudowanie wiadomości w dane jednowymiarowe na bazie podwójnej filtracji porzadkowej LSB, Metody informatyki stosowanej No 1/2010 (22), ss.21–30, 2010, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin

22.     2011, The application of cryptography and steganography in the integration of seaport security subsystems. Zastosowanie kryptografii i steganografii w integracji podsystemów bezpieczeństwa informacyjnego portów morskich, Zeszyty naukowe Akademia Morska w Szczecinie No 2011/26(98), ss 80–87, Evgeny Ochin, Larisa Dobryakova, Zbigniew Pietrzykowski, Piotr Borkowski

23.     2011, Metoda steganograficzna na podstawie analizy LSB dwóch sąsiednich próbek danych jednowymiarowych. Metody informatyki stosowanej (w trakcie), Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin

24.     2011, Magneto-Acoustic Seaports Security Systems: State of the Art. Zeszyty naukowe Akademia Morska w Szczecinie (w trakcie). Lucjan Gucma, Maciej Gucma, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Reklama
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 6 odwiedzający (54 wejścia) on this page!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=