AWE-Communications in Rural and SubUrban
CAD of Wireless NETs in Rural and SubUrban
Input

Databases (Pixel Data)
Topography (Elevation) (various formats, arbitrary resolutions, index or single databases)
Land Usage (Clutter/Morpho) (various formats, arbitrary resolutions, index or single databases)
Clutter Tables    (definition of (frequency dependent) properties of clutter classes)

Databases (Vector Data)
Vector Data (Streets, Landmarks, Borders,....) => only used for visualization, not for prediction Transmitter Description
Tx power
Tx frequency
Antenna pattern (either 2x2D (e.g. *.msi, *.pln) or 3D (ASCII))

Prediction Models

Empirical Models (Direct Ray)
ETR: Empirical Two Ray Model (with breakpoint)
Hata-Okumura (incl. Akeyama Extension and COST 207 Extension)

Vertical Plane Models
DTR: Deterministic Two Ray Model (direct ray & ground reflection)
Knife Edge Diffraction (Epstein-Petersen, Deygout)
PEM: Parabolic Equation

Method 3D Propagation Models
3D Scattering Module
3D RDP (Rural Dominant Path Model)

Customized Propagation Models (API)|
API for integration of 3rd party propagation models

Outputs

Maps (2D) for each prediction height
Path Loss/Received Power/Field Strength Propagation

Paths Statistical information
Distribution (PDF, CDF) of all maps (total area and parts of area)
Mean values and standard deviations (also for comparison to measurements)


___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Reklama
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 6 odwiedzający (18 wejścia) on this page!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=