AWE-Communication in Urban

Prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin
Wybrane problemy informatyki i sieci komputerowych


CAD of Wireless NETs in UrbanWave propagation in urban scenarios is dominated by multiple reflections (leading to waveguiding in street canyons) and multiple diffractions (around corners or above rooftops).

Ray optical propagation models suffer from long computation times. WinProp's unique 3D IRT with a single preprocessing of the building data reduces computation times for large urban areas to a few seconds.
With 3D IRT high accuracy and wideband channel charaterization (impulse response, delay spread,...) can be predicted in urban scenarios.

If path loss predictions are required for larger areas (50...400 km2), the urban dominant path model UDP is the best selection.

Input
3D Vector Building Databases
Cylinders with polygonal ground plane (flat roofs)
Individual material properties for each object
Including towers, courtyards and vegetation (trees) Topographical (DEM) Databases
Pixel databases (various formats, arbitrary resolutions) Transmitter Description
Tx power
Tx frequency
Antenna pattern (either 2x2D (e.g. *.msi, *.pln) or 3D)

Prediction Models
Empirical Models (Direct Ray)

Hata-Okumura and Walfisch-Bertoni
COST 231 Walfisch-Ikegami Deterministic Models (Path Searching)
Standard Ray Tracing (3D)
2x2D IRT (Ray Tracing with database preprocessing)
3D IRT (Ray Tracing with database preprocessing)
3D UDP (Urban Dominant Path Model)

Outputs
Maps (2D) for each prediction height
Path Loss / Received Power / Field Strength
Delay Spread
Angular Spread
Propagation Paths Diagrams for each location
Channel Impulse Response
Angular Profile (DoA for MS and BS) Statistical information
Distribution (PDF, CDF) of all maps (total area and parts of
Mean values and standard deviations (also for comparison


___!!!___Time is Money___!!!___ Where to enclose the Time if the Money while is not present...
 
Reklama
 
Główny problem Informatyki
 
Główny problem Informatyki
"Jak w tym wszystkim nie zaplątać się",
obecne nie został rozwiązany.

Edsger W. Dijkstra

19.XI.2000
Telefony dual mode VoWLAN/GSM
 
Telefony dual mode VoWLAN/GSM

Janusz Chustecki data 09.05.2008, um 13:01:13 Uhr
Cisco i Nokia zapowiedziały w Barcelonie na kongresie 3GSM World Congress nowe telefony dual-mode, które współpracują zarówno z sieciową infrastrukturą VoIP firmy Cisco, jak i z publiczną siecią komórkową GSM.
Telefony Nokia E61i i E65 zawierają układy radiowe GSM oraz 802.11g. Producent dołącza do telefonów oprogramowanie sprawdzające automatycznie, które połączenie należy wybrać. Jeśli sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny, rozmowa jest prowadzona przez punkt dostępowy. Jeśli tak nie jest, rozmowa jest obsługiwana przez stację bazową telefonii komórkowej GSM.

Nokia E61i
Telefonom towarzyszy też oprogramowanie, które pozwala integrować je z firmowymi (Cisco) centralkami telefonicznymi CallManager (IP PBX).

 
Today, there have been 6 odwiedzający (19 wejścia) on this page!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=